Loat de tied mer tikken, ik bin al in hoes!

36e Hoogheid Jan Bank 1999
Adjudanten Hans Spaltman & Jurgen Lohuis

Het gejuich was niet van de lucht toen de laatste Prins van de 20e eeuw tevoorschijn kwam. Jan Bank was de nieuwe Hoogheid. Die bijval kwam vooral van de zijde van de Oud-Prinsen met dezelfde voornaam die hun positie binnen de Garde nog sterker zagen worden. De Hofkapel onder de voortreffelijke leiding van Henk Veldboer speelde bij de opkomst het nummer ’Dear John’ en tijdens het gehele carnaval werd deze melodie bij het begin van elk feest gespeeld.

Op zaterdagmorgen 13 februari bij het begin van het carnaval was er een speciale gebeurtenis. Om acht uur, het vroor dat het kraakte, stond Prins Jan VI met zijn gevolg al op de Markt. Even later verscheen er een touringbus. Het was de bus van de vaste Kamer-commissie die in het kader van de samenvoeging van de gemeentes een werkbezoek brachten en ook Ootmarsum aandeden. Prins Jan VI stond te wachten bij de geopende deur van de bus. Er kwamen slecht twee afgevaardigden naar buiten. De rest zat met slaperige gezichten verveeld naar buiten te kijken. Misschien was de avond daarvoor bij de Holtweide er debet aan. In ieder geval hing Prins Jan VI aan alle afgevaardigden een Siepel om, zodat ze de Siepellucht konden opsnuiven. Veel heeft ook deze actie niet uitgehaald…

Zondag werd in de residentie op informele wijze afscheid genomen van Henk Veldboer die jarenlang al zijn muzikale talenten aan het carnaval gespendeerd had. In het donker moest daarna nog een programmapunt uitgevoerd worden. Aan de gevel van de Klep wilde de Hoogheid een klokken-spel hangen. Bij het zoeken naar een stopcontact in de tuin van buurman Oud-Prins Jan III stapte hoffotograaf Jan Willem Reinders pardoes in de vijver. Het laagje ijs was inderdaad te dun en de vijver was daarna lek. De maandagavond was voor Prins Jan VI een echte topper. In de residentie werd voor het eerst de ”Witte Bloesen Oamd” gehouden. Om 11 minuten over 10 trekt iedereen van het gevolg zijn smoking-jasje uit. Zwart wordt dan wit.

Heb je ideeën of foto’s om de historie van de Othmarridders aan te vullen? Dan horen we graag van je!
Menu