Met nen Siepel hoal ie de hoed good los!

10e Hoogheid Gerard Heisterkamp 1973
Adjudanten Jan Raatgerink & Harry Exterkate

In de feestelijk versierde zaal van café Pikkemaat kwam de nieuwe Stadsprins uit een Bentheimer put te voorschijn. In het geruchtencircuit vooraf was zijn naam niet gevallen. Een geweldige verrassing dus.

Een Prins die altijd lachte, altijd plezier had. Met elk lied dat gezongen of gespeeld werd zwaaide hij mee met zijn staf met de kei erop. De kei was zijn symbool als Opper Keienslepper onder het bewind van Prins Herman I. Iedereen was enthousiast. Hij werd onder luid applaus ontvangen. Hijzelf wist op een feest van geen ophouden. Al zijn toespraken eindigden dan ook altijd met de woorden: ”D’r an, d’r an. Vedan vedan!” Daar hield hij zich aan.

Bij de sleutel overdracht was dat jaar geen burgemeester aanwezig. Burgemeester Grotenhuis, die elk jaar de Prinsen had ontvangen bij de overhandiging van de stadssleutel, was verhuisd naar Geertruidenberg en onze Prins Gerard II had vernomen dat de voormalige Ootmarsumse burgemeester gekweld werd door een groot heimwee.

Prins Gerard had gelijk zijn plan klaar. ”Wie goat met ’n mooi koppelke noar Broabant um hem te verrassen” en zo gebeurde het dat een delegatie van de Othmarridders met een handvol dansmarietjes op kruistocht trok naar het verre Geertruidenberg. Wat een onthaal. De burgemeester was natuurlijk zeer vereerd met de onderscheiding die Prins Gerard II hem gaf. Wat een gezelligheid, het ene rondje haalde het andere in.

Een bijzonder compliment kregen de Dansmarietjes die er schitterend uitzagen en Voorzitter Wim Essink sr. de uitspraak ontlokte: ”Wie hebt de mooiste daanswichter van heel de wearld”. In ons stadspark Engels Tuin heeft Prins Gerard II een prachtige foto laten maken van de meisjes.

Ook aan de regeringsperiode van de Prins Gerard II kwam een einde. Op de 11e van de 11e werd hij als beleg in een kadetje gelegd en zo afgevoerd. Of dit kadetje toch een soort sluikreclame was naar de Kadet van Opel  was niemand toen een zorg want ”Wie goat vedan, vedan.”

Heb je ideeën of foto’s om de historie van de Othmarridders aan te vullen? Dan horen we graag van je!
Menu