Wel nich drinkt starft: wel tevöl drinkt bedarft!

7e Hoogheid Ben Morshuis 1970
Adjudant Jan Luttikhuis

De nieuwe Prins kwam uit een miniatuur kerktoren. Prins Benny I. Hij dacht genoeg te hebben aan één Adjudant. Samen hadden die twee ook de nieuwe carnavalsschlager ’Alaaf, ’t is carnaval’ geschreven. Uit een kerktoren kwam hij omdat de echte kerktoren  verdwenen was en alleen de steigers er nog stonden. Laat nou de Technische commissie in die Prinsennacht met levensgevaar dat kleine torentje boven in de steigers gebonden hebben, compleet met luidsprekers.

De andere morgen hoorden de verbaasde Siepels voor de mis van 11.00 uur de klokken beieren over het stille stadje. Pastoor Schweigmann was ontroerd en sindsdien mocht niemand nog een kwaad woord zeggen over het Carnaval.

Zijn moeder was trots toen ze die zondagmorgen van de Prins persoonlijk hoorde dat haar zoon de nieuwe Hoogheid was. Hij vertelde het haar in de keuken waar ze met het eten bezig was. Toen Bens vader binnen kwam zei ze dan ook: ’Oons Bennie is Prins wodn van Oatmösche.’ Zijn reactie was even nuchter als ontnuchterend: ”Oh, da’s mooi” om daar meteen op te laten volgen: ”Hoe laat et wie wat?”

In Rossum had men van het kleine torentje gehoord en in de vrijdagnacht voor het carnaval trachtten een stel knapen van ’n Lesten Stuuver het te pikken. Ze werden betrapt en het torentje bleef waar het was, boven in de steiger. Het afscheid van Prins Benny I gebeurde in dezelfde stijl: hij werd ingemetseld in de toren, begeleid door zwaar klokgelui.

Heb je ideeën of foto’s om de historie van de Othmarridders aan te vullen? Dan horen we graag van je!
Menu