Op 11-11-1974  krijgen een tweetal ex Prinsen,  Nilles 1 (Wortelboer) en Janus 1 (Busscher), het in de muts om De Garde der Oud Prinsen op te richten. Natuurlijk in eerste instantie om een uitlaadklep te creëren voor de ex Prinsen en in tweede instantie om gevraagd en ongevraagd hun ongezouten mening te kunnen geven over de gebeurtenissen tijdens het carnaval. De eerste jaren schuift het voorzitterschap elk jaar door naar de opvolgende Prins.

Eens per jaar op 6 januari, Drie Koningen, werd er vergadert. Valt het prinsenbal voor 6 januari dan verplaatst deze vergadering zich naar 28 december, Dag der onnozele kinderen. De eerste vergaderingen werden steevast gehouden op de zolder van Het Zolderke. Jan Hesselink leidde de vergadering en was tevens penningmeester en secretaris. De voorzitter had niets anders te melden dan dat het afgelopen carnaval weer een mooi feest was. Een chaotische bedoening dus en gekscherend wordt wel eens gezegd, dat als je op zo‘n vergadering 10 woorden achtereen kunt zeggen zonder te worden geïnterrumpeerd, “dan bin ie nen knapn kearl”.

De eerste 20 vergaderingen dus t/m 1995 (Oud Prins André I), werden opgeluisterd door slechts één vrouw, de Oud Prinses van de nieuwe Oud Prins die op die vergadering, na een uiterst strenge ballotage, geïnaugureerd werd.

Prins Tonnie I (Heinink) heeft als eerste het voorzitterschap voor langere tijd op zich genomen.  Vanaf die tijd worden er door de Garde beduidend meer activiteiten ontwikkeld. Er komt een bleerbook, archief- wagenbouw- kledingcommissie en meerdere vergaderingen c.q. feestjes per jaar, 11evan de 11e, brunch, een zomerfeest en een paar meer of minder formele bijeenkomsten.  In 2018 wordt de 55eOud Prins in de Garde geïnstalleerd. Deze eer valt te beurt aan ex Prins Tim I (Kienhuis).

De Garde heeft momenteel een 3 koppig bestuur Harrie IV (Noordink) Richard I (Nijhuis) Ronnie I (Roetenberg), vergadert in haar eigen residentie Café De Poort en heeft een eigen stek in de Othmarridders hal op industrieterrein De Mors, waar de wagen van de Oud Prinsen in elkaar wordt geknutseld.

U ziet de Oud Prinsen: met een wagen in de optocht, tijdens een act op de Zittingsavonden, tijdens de sleuteloverdracht bij de stadspomp, Othmarmiddag en natuurlijk zijn er steevast een delegatie Oud Prinsen te vinden tijdens de vele feestjes, die er in de carnavals periode en daarbuiten, georganiseerd worden.

Schroom dus niet om “ja” te zeggen als u gevraagd wordt om de Othmarridders een jaar aan te voeren als Hoogheid. Wellicht volgt er een fors aantal jaren als lid van het zeer gemêleerde gezelschap van De Garde der Oud Prinsen.

Menu