Siepelcommissie

De Siepelcommissie is een commissie bestaande uit oud bestuursleden die minimaal 4 jaar zitting hebben gehad in het hoofdbestuur van de Othmarridders. De primaire bezigheid van deze commissie vormt de organisatie rond het traditionele ophangen van de siepels op de vrijdagavond/nacht voor het carnavalsweekend. Aan elke siepel zit een touwtje met daaraan een label met de spreuken van de Prins en Markies van dat jaar. Kortom, de siepelcommissie is een ontzettend gezellige commissie.

Enkele kengetallen….

  • 2700 siepels (van hofleverancier de Groentebroertjes) worden opgehangen
  • 275 siepellopers verzorgen de distributie van de siepels
  • 25 oud bestuursleden maken deel uit van de commissie
  • 30 dames bevestigen de touwtjes en de labels met de spreuken aan de siepels.
    Dit zijn de dames van de oud bestuursleden en de dames van de Prins en Markies en adjudanten van dat jaar.

Het aanrijgen van de siepels gebeurt traditiegetrouw in de garage van de firma Heisterkamp,  aan eerst de Denekamperstraat en nu de Eerste Stegge waar de commissie in het verleden gastvrij ontvangen werd door Gerard Heisterkamp en Willy Damhuis en nu door Peter Wiefferink.

Jarenlang was het hele siepelhangen een mannenzaak maar sinds 2003 maken ook vrouwen deel uit van de siepellopers, de siepelloopsters dus! Dit is maar goed ook want een carnaval zonder vrouwen is als een Hoogheid zonder steek!
Het siepelhangen zal in 2019 voor 55e keer gebeuren!

Menu