2017-homepage.jpg

 

Heden,

’n zömten van de louwmoand van ’t joar tweedoezend en zömteen is het mie,

Prins Ronny den Tweeden bie de gratie van het bestuur van de Othmarridders en Vorst Tim met zien’n doar’n Road van 11 en alle carnavals gekk’n koss’n tot ‘n 54 st’n Prins van de Stad Oatmössche,

Vergunt um oeleu te hoape met miene adjudanten Hans en Frank bod te doon van oonze plann’n veur ’t ankommende joar.

Proclamatie

Ten earst’n: Wie vewocht dat ’n burgemeester dit joar, net as ear veurgangers, op waardige wieze ’n stadsslöttel oawerhaandigt. En dat zee dizze traditie ok deurgef an earn opvolger.

Ten tweet’n: Wie vewocht dat de MTO veurop fietst in oonzn optocht.

Ten deard’n: Wie vewocht dat de kammeröäre tehoap ’n optocht ofsloet.

Ten veart’n: Met ’t schoolcarnaval rekkent wie d’r op, dat ’n Meander d’r ’n groots Hollaand-feest van maakt.

Ten vieft’n: Wie nöägt de kammeröäre, familie, noabers en alle kunnigheid oet op oonzn Thema-oamd, op achtteen februari tweedoezend-zömteen; 18-02-2017).

Ten zest’n: Wie stelt veur dat oonze Dakkapel met dit Carnaval ne serenade spölt met moderne, ni’jmoodse krakers. 

Ten zömt’n: Wie daagt ’n Road van Elf oet um oonzn weenkel in de Boeskoalstad te vesiern.

Ten achtst’n: Wie daagt de Siepeljonkers oet veur nen oald-Hollaansn Spöln-wedstried op ’t Prinsenbal.

Ten neg’nde: Wie vroagt ’n Residentiehoalder zoa völ möggelijk met de weunsche van ’t Preensn-trio rekkening te wiln hoaln.

Ten tiende: Wie organiseart nen “Hooge-hakn-harloop-wedstried” tusschen ’n Road van Elf en de Hèènige Slepvèènte.

Ten elft’n: Wie goat d’r van oet, da’j allemoal in Oatmössche de ‘stoute schoon’ antrekt en d’r tehoap met oons ’n onmeundig Hollaans Carnaval van zölt maakn. 

Aankondiging

  1. Trotsn, bescharmhear van Nicole van de Venboer, van ’n Siepeljonkerwiefke en twee Siepeljonkers.
  2. Mountnbiker bie de MTO en met de minste kilometers op ’n kilometerteller.
  3. Biggnvanger van de Berend Vinckenstroat.
  4. Hee kan good oet de veut met schoon’.
  5. Vestinghoalder van ’n Schoon’-imperium in de Boeskoalstad.
  6. Nen onmeundigen leefhebber van lekkere snacks. 
  7. Hee döt oaweral ’t legt oet.
  8. Hee is nich aajt ’n earstn, mear wizze nich ’n lestn.